Smart Acces

ИНТЕЛИГЕНТЕН ДОСТЪП

Осигуряване на потока и безопасността на вашата офис сграда

Тъй като ставаме все по-взаимосвързани, нуждата от сигурност само ще се увеличава. Системата за контрол на достъпа ви помага да спазвате изискванията и да поддържате сградата си в безопасност. Базираните на облак системи за контрол на достъпа повишават сигурността, като предоставят информация за използването на офис пространството.

Контролът на достъпа също така позволява на администраторите да управляват кой има достъп до офисните пространства. Управлявайте пространствата в зависимост от ролите в компанията или нивото на старшинство. Създаване на определени групи за достъп по отношение на нивата на достъп, необходими за различните врати. Бързо извличане на дневници за достъп, които често са необходими по време на одити за съответствие. Информация като време, място, дата и инциденти се съхранява в една система и може бързо да бъде изтеглена.

Разрешете достъп на гостите както до паркинга, така и до определени офиси или места за гости. Техният достъп ще бъде ограничен до избраните от вас пространства или офиси. Същото важи и за служителите. Това гарантира, че никой няма да има достъп там, където не е необходимо.

ИНТЕЛИГЕНТЕН ДОСТЪП:

Осигуряване на потока и безопасността на вашата офис сграда

Тъй като ставаме все по-взаимосвързани, нуждата от сигурност само ще се увеличава. Системата за контрол на достъпа ви помага да спазвате изискванията и да поддържате сградата си в безопасност. Базираните на облак системи за контрол на достъпа повишават сигурността, като предоставят информация за използването на офис пространството.

Контролът на достъпа също така позволява на администраторите да управляват кой има достъп до офисните пространства. Управлявайте пространствата в зависимост от ролите в компанията или нивото на старшинство. Създаване на определени групи за достъп по отношение на нивата на достъп, необходими за различните врати. Бързо извличане на дневници за достъп, които често са необходими по време на одити за съответствие. Информация като време, място, дата и инциденти се съхранява в една система и може бързо да бъде изтеглена.

Разрешете достъп на гостите както до паркинга, така и до определени офиси или места за гости. Техният достъп ще бъде ограничен до избраните от вас пространства или офиси. Същото важи и за служителите. Това гарантира, че никой няма да има достъп там, където не е необходимо.

ПОВЕЧЕ

Интелигентен достъп за жилищни сгради

Нашите решения за интелигентен достъп могат да се използват и в жилищни сгради за допълнителна защита. Системата ще разпознае всички автомобили на собственика, включително тези с червени номера. Те ще имат непрекъснат достъп до паркинга без ограничения.

Освен това собствениците ще могат да осигурят на гостите си достъп до паркинга на жилището. Достъпът ще бъде ограничен до определен брой часове, така че гостите ще имат достъп до паркинга само в часовете, избрани от собствениците.

Всички данни за това кой и кога е имал достъп до паркинга се съхраняват в облака и могат да бъдат достъпни по всяко време.

ПОВЕЧЕ

Интелигентен достъп за жилищни сгради

Нашите решения за интелигентен достъп могат да се използват и в жилищни сгради за допълнителна защита. Системата ще разпознае всички автомобили на собственика, включително тези с червени номера. Те ще имат непрекъснат достъп до паркинга без ограничения.

Освен това собствениците ще могат да осигурят на гостите си достъп до паркинга на жилището. Достъпът ще бъде ограничен до определен брой часове, така че гостите ще имат достъп до паркинга само в часовете, избрани от собствениците.

Всички данни за това кой и кога е имал достъп до паркинга се съхраняват в облака и могат да бъдат достъпни по всяко време.

ПОВЕЧЕ

Интелигентен достъп за жилищни сгради

Нашите решения за интелигентен достъп могат да се използват и в жилищни сгради за допълнителна защита. Системата ще разпознае всички автомобили на собственика, включително тези с червени номера. Те ще имат непрекъснат достъп до паркинга без ограничения.

Освен това собствениците ще могат да осигурят на гостите си достъп до паркинга на жилището. Достъпът ще бъде ограничен до определен брой часове, така че гостите ще имат достъп до паркинга само в часовете, избрани от собствениците.

Всички данни за това кой и кога е имал достъп до паркинга се съхраняват в облака и могат да бъдат достъпни по всяко време.

Call Now Button